GNU er ikkje Unix!

 [bilete av huet til ein GNU]
[ ar | az | bs | ca | cn | cs | da | de | el | en | es | fa | fi | fr | he | hr | hu | id | it | ja ko | nb | nl | nn | pl | pt | ro | ru | sr | sq | sv | th | tl | tr | uk | vi | zh ]

Velkommen til GNU-prosjektets vevtenar, www.gnu.org. GNU-prosjektet starta opp i 1984 for å utvikla eit fullstendig Unix-liknande operativsystem som er fri programvare: GNU-systemet. (GNU er ein sjølvgjentakande engelsk forkortelse for "GNU's Not Unix"; på norsk om lag "GNU er ikkje Unix"). Variantar av operativsystemet GNU som bruker Linux kjerne er i stor bruk. Sjølv om disse systema kalles ofte for "Linux", ville det vore meir presist å kalla dei GNU/Linux systemar.

Fri programvare | GNU programvare | GNU prosjektar | GNU og utdanning

Lisensar | Ressursar for utviklarar | Få hjelp med GNU programvare | GNU brukargrupper

GNU Dokumentasjon | Anna dokumentasjon | Bruksanvisningar på nett

Kommande hendingar | GNU talarar | Presseinformasjon og pressebrev | Brave GNU World

Bestille på nett | Gje pengar på nett | Bestill (andre måter) | Takk GNU

Speilstader | Kva er nytt | Leit | Kart over vevstaden | Lenker til andre nettstader | Kunst | Moro

Meir informasjon

Free Software Foundation (Stiftelsen Fri Programvare) er ein veldedig organisasjon som berettigar for skattefrådrag. Han arbeider for å skaffe middel til arbeidet på GNU-prosjektet.

Filosofien og historia bak GNU-prosjektet blir drøfta i artikkelen til Richard M. Stallman The GNU Project og i fleire andre tekstar i vår filosofi seksjon.

FSF støttar opp om fridom til tale, skrift og samankomst på Internettet, retten til å bruke kryptering til privat kommunikasjon, og retten til å skrive programvare uhindra av private monopol.

Kontaktinfo

Send spørsmål om GNU og FSF til
    Free Software Foundation      Voice: +1-617-542-5942
    51 Franklin St, Fifth Floor    Fax:  +1-617-542-2652
    Boston, MA 02110-1301, USA    E-Mail: gnu@gnu.org

Takk for at du besøkte nettstaden vår!
GNU Vevmeistarane
webmasters@www.gnu.org

[ ar | az | bs | ca | cn | cs | da | de | el | en | es | fa | fi | fr | he | hr | hu | id | it | ja ko | nb | nl | nn | pl | pt | ro | ru | sr | sq | sv | th | tl | tr | uk | vi |