FSF | FSF Eurooppa | FSF Intia

GNU ei ole Unix!

 [kuva GNUn päästä]

[ ar | az | bs | ca | cn | cs | da | de | el | en | es | fa | fi | fr | he | hr | hu | id | it | ja ko | nb | nl | nn | pl | pt | ro | ru | sr | sq | sv | th | tl | tr | uk | vi | zh ]

Tervetuloa GNU-projektin verkkopalvelimelle, www.gnu.org. GNU-projekti käynnistettin 1984 tavoitteena kehittää täydellinen Unixin kaltainen käyttöjärjestelmä, joka on vapaaohjelmisto: GNU-järjestelmä. (GNU on rekursiivinen lyhenne sanoista "GNU's Not Unix") GNU-käyttöjärjestelmän muunnelmia, joiden kerneli (ydin) on Linux, käytetään yleisesti. Näistä järjestelmistä käytetään usein nimeä "Linux", vaikka tarkempi nimi olisi GNU/Linux-järjestelmä.

Tämä on myös Free Software Foundation:in (FSF) verkkosivusto. FSF on GNU-projektia tukevista järjestöistä tärkein. FSF saa hyvin vähän lahjoituksia yrityksiltä tai säätiöiltä. Luotamme sinunkaltaistesi ihmisten tukeen, ihmisten jotka tukevat FSF:n tehtävää säilyttää, suojella, ja edistää vapautta käyttää, tutkia, kopioida, muokata ja levittää tietokoneohjelmia, ja suojella vapaaohjelmistojen käyttäjien oikeuksia. Vuonna 2002 yli 67% käyttövaroistamme oli yksityisten ihmisten lahjoituksia. Tämä jatkuva tuki on keskeisessä asemassa työmme jatkumisen kannalta. Harkitse, voisitko tehdä lahjoituksen tänään, liittyä FSF:n tukijäseneksi, tilata kirjan Free Software, Free Society, ja/tai rohkaista yritystäsi liittymään FSF:n Tukijayrityksiin.

GNU-projeketeja | Vapaaohjelmistohakemisto | Vapaaohjelmistoja Savannah:ista

Lisenssejä | Kehittäjän resursseja | Apua GNU-ohjelmistojen käyttäjille | GNU käyttäjäryhmiä

GNU dokumentaatio | Muu dokumentaatio | Online-käsikirjoja | GNU ja opetus

Tulevia tapahtumia | GNU puhujia | Tietoa ja tiedotteita tiedotusvälineille | Brave GNU World

Tilaukset | Lahjoitukset | Tukijäsenyys | Yritysten tukijäsenyys | GNUn kiitokset

"Peilejä" | Uutisia | Haku | Sivukartta | Linkkejä muualle | Taidetta | Hupia

Lisätietoa

Free Software Foundation on verovapaa yleishyödyllinen yhdistys, joka kerää rahoitusta GNU-projektille.

GNU-projektin historiaa ja filosofiaa selvitetään Richard M. Stallmanin artikkelissa GNU-projekti ja monissa muissa filosofiaosaston teksteissä.

FSF tukee sananvapautta, painovapautta ja yhdistymisvapautta Internetissä, oikeutta käyttää salausohjelmistoja yksityisessä viestinnässä, sekä oikeutta kirjoittaa ohjelmistoja yksityisten monopolien sitä estämättä.

Yhteystiedot

Kyselyt GNU:sta ja FSF:stä pyydetään lähettämään osoitteeseen
    Free Software Foundation      Puhelin: +1-617-542-5942
    51 Franklin St, Fifth Floor    Fax:  +1-617-542-2652
    Boston, MA 02110-1301, USA    Sähköposti: gnu@gnu.org

Kiitos käynnistä!
GNU www-sivujen ylläpito
webmasters@gnu.org

[ ar | az | bs | ca | cn | cs | da | de | el | en | es | fa | fi | fr | he | hr | hu | id | it | ja ko | nb | nl | nn | pl | pt | ro | ru | sr | sq | sv | th | tl | tr | uk | vi | zh ]

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Ki