Μεταφράσεις του όρου ``free software''

 [εικόνα με το Κεφάλι ενός GNU] [ Catalan | English | Greek | Japanese | Korean | Polish ]


Αυτός είναι ένας κατάλογος με αναμφίβολα προτεινόμενες αποδώσεις του όρου ``free software'' σε διάφορες γλώσσες.


Επιστροφή στην αρχική σελίδα του GNU.

Παρακαλούμε στείλτε τα σχόλια σας γι' αυτές τις σελίδες στο webmasters@www.gnu.org, ενώ για άλλες ερωτήσεις στείλτε στο gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.


Translated to Greek by : Yiannis Valassakis <lacrima@gmx.co.uk>

Updated: 2 Jun 2001 lmiguel